Vlora në Kongresin e Manastirit për gjuhën Shqipe

Me kë u perfaqesua vlora ne kongresin e manastirit ?

Vlonjati në Kongresin e Manastirit ose Kongresin e Alfabetit Shqip që u mbajt më 14-22 nëntor 1908, në Manastir të Maqedonisë, u përfaqësua nga Leonidha Naçi, vlonja i cili ishte delegati i Vlorës, i klubit “Labëria”, në këtë Manastir, aty ku u unifikua alfabeti shqip. Bashkë me Abas Mezinin, ish kryetar i bashkisë Vlorë, njëherësh edhe Kryetari i Komitetit të Shpalljes së Pavarësisë, ata do të ishin inisiatorët e hapjes së shkollës së parë shqipe në Vlorë, në vitin 1908.

Leonidha Naçi është në foto, i treti nga e majta, rreshti i parë lart.