Vettingu në polici/ Konfirmohet në detyrë zv. drejtori i Përgjithshëm i SHÇBA

Vettingu në polici ka sjellë konfirmimin në detyrë të zv. drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA, Adriatik Ago. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit mori në shqyrtim të dhënat në lidhje me integritetin etik d...

Vettingu në polici ka sjellë konfirmimin në detyrë të zv. drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA, Adriatik Ago.

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit mori në shqyrtim të dhënat në lidhje me integritetin etik dhe profesional, si dhe ligjshmërinë e pasurisë së Agos.

Trupa vlerësuese e përbërë nga Ana Kapaj, relatore, Elvira Daberdaku, Kryesuese e Trupës, Elida Liko, vendosën që të konfirmojnë në detyrë zv. drejtorin e Përgjithshëm të SHÇBA./old.apel.media