Të bardhat apo të zezat? Për këpucët po kërkojmë mendim..

Cilat këpucë do t’i shkonin kësaj veshjeje fantastike? Të bardhat apo të zezat? Grisë në fakt i rrinë mirë të gjitha ngjyrat …

Cilat këpucë do t’i shkonin kësaj veshjeje fantastike? Të bardhat apo të zezat? Grisë në fakt i rrinë mirë të gjitha ngjyrat …