Tabela e Mendelejevit/ A e dini se një nga elementët e rrallë të tokës është emërtuar, Europium

Komisioni Europian deklaron se Europiumi është një nga 17 të ashtuquajturit elementë të tokës së rrallë dhe një nga aplikimet e tij është në anti-falsifikimin e fosforeve në kartëmonedhat euro. Pavarësisht emrit të tyre, këto materiale janë relativisht të bollshme në planetin tonë, por është e rrallë t’i gjesh ato shumë të përqendruara në një vend. Ato janë jetike për teknologjitë kryesore të prodhimit – si prodhimi i energjisë nga era, ruajtja e hidrogjenit ose bateritë – dhe Europa është 98% e varur nga një vend për to. Ne duhet të përmirësojmë rafinimin, përpunimin dhe riciklimin e lëndëve të para kritike, në Evropë. Dhe paralelisht të punojmë me partnerin tonë tregtar për të kapërcyer monopolin ekzistues. Prandaj, ne sugjerojmë që të ndërtohet një klub kritik i lëndëve të para me partnerë me të njëjtin mendim – nga SHBA në Ukrainë – për të forcuar kolektivisht zinxhirët e furnizimit dhe për të diversifikuar larg nga furnizuesit e vetëm.