Rama: Së shpejti platformë për KÇK

25 Nëntor Edi Rama do të prezantojë platforën kundër KÇK (Kap ça të kapësh), dhe organizatave kriminale që veprojnë në tërritorin e Shqipërisë.  Këtë gjë Rama e lajmëroi në përfundim të votimit për delegatët e Kongresit.