Pse truri i njeriut i ngjason Universit?

Krahasimi midis trurit dhe Universit mund të duket i rrezikshëm duke pasur parasysh që rrjeti i galaktikave dhe ai i qelizave neuronale në trurin e njeriut kanë një ndryshim në shkallë më të madh se 27 rende të madhësisë. Megjithatë, hulumtimi i fundit italian i kryer nga astrofizikanti i Universitetit të Bolonjës Franco Vazza dhe neurokirurgu i Universitetit të Veronës Alberto Feletti, botuar në Kufijtë e Fizikës, treguan se të dy rrjetet janë më të ngjashëm sesa mendoni.

Dy studiuesit italianë krahasuan rrjetin kozmik të galaktikave me rrjetin e neuroneve të korteksit cerebral, duke arritur në përfundimin se procese fizike krejtësisht të ndryshme mund të formojnë struktura me nivele tepër të ngjashme të kompleksitetit dhe vetë-organizimit.

Truri i njeriut punon falë një rrjeti prej 69 miliardë neuronesh. Universi i vëzhgueshëm ka një rrjet kozmik prej 100 miliard galaktikash. Pa marrë parasysh këtë ndryshim numerik, shpërndarja e materies ndjek parime të ngjashme fizike: në të dy sistemet, vetëm 30% e masave përbëhen nga galaktika dhe neurone. Dhe në të dy sistemet, galaktikat dhe neuronet rregullohen në fije të gjata ose nyje midis fijeve.

Së fundmi, brenda të dy sistemeve, 70% e shpërndarjes së masës ose energjisë përbëhet nga përbërës që luajnë një rol të dukshëm pasiv: uji në tru dhe energjia e errët në universin e vëzhgueshëm. «Ndoshta», thotë Franco Vazza, astrofizikant në Universitetin e Bolonjës dhe bashkautor i kërkimit, «lidhja brenda dy rrjeteve evoluon duke ndjekur parime të ngjashme fizike». (Focus)