Paga minimale/ Shqipëria dhe Kosova me nivelin më të ulët në rajon

Shqipëria është vendi i dytë në rajon me nivelin më të ulët të pagës minimale.

Sipas të dhënave të Institutit Europian të Statistikave paga minimale bruto në Shqipëri vlerësohet në 213 euro. Janë mbi 320 mijë persona ose 26% e totalit të të punësuarve që deklarohen në tatime me pagën minimale.

Vendi që i paguan më pak punonjësit në rajon është Kosova. Paga minimale bruto në këtë vend varion nga 130 euro për punonjësit nën 35 vjeç dhe 170 euro për ata mbi 35 vjeç. Ndërkaq sipas të dhënave të Eurostat, në Maqedoninë e Veriut, paga minimale bruto është 282 euro dhe në Mal të Zi 331 euro. Paga më e lartë minimale në rajon është në Serbi, me 343 euro. Krahasuar me vende e Bashkimit Europian.