Në klasë të parë edhe 5 vjeç/ Regjistrimi i fëmijëve në moshë të vogël nuk është i detyrueshëm

Fëmijët të cilët e kanë përfunduar programin e parashkollorit dhe janë të zhvilluar mjaftueshëm për të nisur klasën e parë do të mund të regjistrohen nga shtatori i 2023 në shkollë edhe pse nuk kanë mbushur moshën 6 vjeç.

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është parashikuar edhe ky ndryshim në ligjin për arsimin parauniversitar.

Të pyetur për këtë fakt, prindërit kanë opinione të ndryshme. Disa e mbështesin mundësinë për regjistrimin me kohë të plotë të fëmijëve në shkollë që nuk i kanë mbushur 6 vjeç, disa të tjerë janë kundër

Drejtoresha e Shkollës “Jeronim De Rada”, Entela Alushi sqaron se regjistrimi për fëmijë të kësaj moshe nuk është i detyrueshem, ai bëhet vetëm me kërkesë të prindërve.

Ndërsa psikologia e shkollës thotë se kur fëmijët e kanë përfunduar parashkollorin dhe kanë një zhvillim normal janë të gatshëm për të nisur rrugëtimin e dijes, edhe pse nuk kanë mbushur 6 vjeç./RTSH