LISTA E PLOTË/ Olsian Çela kandidon për anëtar të KED-së

Kryeprokurori Olsian Çela ka kandiduar për anëtar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Janë 18 kandidatë prokurorë që plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për anëtar të KED.

Lista e plotë:

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në zbatim të nenit 221, pika 4, të Ligjit nr. 115/2016, “Për

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar, publikon më poshtë listën e

kandidatëve të çilët plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për t’u përfshirë në shortin për

zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Kandidatët të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore:

I) Prokuroria e Përgjithshme

1.Olsian Çela;

2.Thoma Jano;

3.Arqilea Koça;

4.Alfred Progonati;

5.Alma Muça;

6.Anila Leka;

7.Kudusi Shahu;

8.Kujtim Luli;

9.Sokol Stojani.

II) Prokuroritë e Apeleve

10.Elvin Gokaj, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës);

11.Ludovik Dodaj, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës);

12.Etien Kapo, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës);

13.Gjon Fusha, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër);

14.Irma Balli, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Korçë);

15.Lazer Çardaku, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër);

16.Kleanth Zeka, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë);

17.Genti Xholi, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë);

18.Arben Qosja, (Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë)