Kosovarë janë komuniteti 5-të më i madh në Zvicër

Në top 10- shen e të huajve në Zvicër, kosovarët radhitën të 5-tët me 113’145, persona shqiptarë Kosove që jetojnë aty,  ose 5.4% , para spanjollëve, turqve etj., Maqedonasit, radhiten të 8 –tët si ko...

Në top 10- shen e të huajve në Zvicër, kosovarët radhitën të 5-tët me 113’145, persona shqiptarë Kosove që jetojnë aty,  ose 5.4% , para spanjollëve, turqve etj., Maqedonasit, radhiten të 8 –tët si komunitet, me 66′ 497 ose 3.2 %,  para serbëve. Ndërsa shqiptarët e Shqipërisë hynë në grupin “të tjerët” që përmbajnë 614′ 581 ose 29.5% të popullsisë me status të huaj. Në Zvicër jetojnë 2’081′ 169 të huaj.

Për komunitetin e shqiptarë në Zvicër,  rëndësi të veçantë ka informacioni mbi lejeqëndrimet, të drejtat për punë, shkollim apo ushtrim të një zanati e deri te e drejta e bashkimit familjar.

Shqiptarët në Zvicër kryesisht kanë emigruar për shkak tër shkak të luftrave.