KLGJ merr vendimin e rëndësishëm, emëron 15 gjyqtarë të rinj

Këshilli i Lartë Gjyqësor në mbledhjen e sotme ka emëruar 15 magjistratë si gjyqtar, duke nisur zëvendësimin e vendeve bosh të lënë nga gjyqtarët e djegur nga Vetting-u. Sipas njoftimit bëhet me dije se gjyqtarët e rinj ishin diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2018-2019.

Por KLGJ ka bërë me dije se është miratuar propozimi i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, dhe është vendosur që gjyqtari Osman Aliu, të përfitojë pagën për të gjithë kohën e pezullimit nga detyra.

Njoftimi i plotë:

Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 09.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, përmes një vendimmarrje të rëndësishme, emëroi si gjyqtarë 15 magjistratë. Ky emërim u krye duke mbajtur në konsideratë përfundimin procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, të kandidatëve të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2018-2019. Gjyqtarët e emëruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësorë, janë si më poshtë vijon:

 

1) Znj. Erlanda Agaj;

2) Z. Marko Boshku;

3) Znj. Elisabeta Gjoni;

4) Z. Klejda Çapja;

5) Z. Artur Prenga;

6) Z. Mirjan Mustafaj;

7) Znj. Kostandina Kuro;

8) Znj. Iva Zemani;

9) Znj. Enisa Shahini;

10) Znj. Ema Shaholli;

11) Z. Shkëlzen Liçaj;

12) Z. Xhevdet Lika;

13) Z. Ligoraq Toshi;

14) Z. Hazbi Balliu;

15) Z. Florin Demollari.

Më tej, Këshilli, bazuar në propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, vendosi që gjyqtari Osman Aliu, të përfitoi pagën për të gjithë kohën e pezullimit nga detyra. Gjithashtu, Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes nga detyra, të tre gjyqtarëve, përkatësisht të {…}, {…} dhe {…}. Në përfundim të kësaj mbledhjeje, KLGJ vendosi kualifikimin e dy kandidatëve për në formimin fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, duke përmbyllur kështu procesin e hetimeve të thelluara për këta kandidat./apel.media