INSTAT/ Rritet importi i energjisë elektrike, por ulet prodhimi vendas i saj

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2019 energjia elektrike në dispozicion u rrit me 2.2%,  bëri të ditur INSTAT. Në këtë peridhë prodhimi neto vendas i energjisë elektrike ka rënë me rreth 1.4 herë du...

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2019 energjia elektrike në dispozicion u rrit me 2.2%,  bëri të ditur INSTAT. Në këtë peridhë prodhimi neto vendas i energjisë elektrike ka rënë me rreth 1.4 herë duke arritur vlerën  1.186 GWh nga 1.630 Gwh  të prodhuar në të njëjtën periudhë, një vit më parë.

Pjesa më e madhe, saktësisht 79,4%  e këtij prodhimi u realizua nga hidrocentralet publike , 20% nga hidrocentralet private dhe 0,6% të prodhimit vendas  të energjisë elektrike .

Ulja e prodhimit neto vendas të energjisë elektrike ka ndikuar në rritjen e importeve (energji nw marrje) me rreth 1.6 herw dhe uljen e eksporteve(energji në dhënie)me rreth 2.7 herë./old.apel.media