Greqia miraton vizat për punëtorët në distancë: Kush mund të aplikojë, kur dhe si?!

Greqia është një nga disa vende europiane që shfrytëzon tendencën e punës në distancë duke ofruar viza dixhitale nomade për punëtorët në distancë. Italia, Portugalia dhe Kroacia kanë nisur tashmë skemat e vizave për të joshur punëtorët jashtë vendit.

Me vizën e re nomade dixhitale të Greqisë, është e mundur që shtetasit jo-BE të jetojnë dhe punojnë legalisht në vend. Duke pasur parasysh koston e ulët të jetesës dhe diellin gjatë gjithë vitit, Greqia është tashmë një destinacion popullor emigrantësh. Ja çfarë duhet të dini për pranueshmërinë, përfitimet dhe mënyrën se si të aplikoni për vizë.

Kush mund të aplikojë për vizën nomade dixhitale të Greqisë?

Viza nomade dixhitale e Greqisë është e hapur për shtetasit jo të BE-së, të cilët janë punëtorë në distancë, përkthyes të pavarur ose sipërmarrës. Aplikantët duhet të dëshmojnë se kanë një kontratë pune ose, nëse janë të pavarur, kanë qenë të punësuar rregullisht nga një kompani ose klientë jashtë Greqisë. Mbajtësit e vizave nuk mund të marrin përsipër punë për një punëdhënës me bazë në Greqi.

Ata gjithashtu duhet të tregojnë se kanë burimet e nevojshme për të punuar në distancë, si p.sh. një laptop dhe lidhje interneti. Greqia ka vendosur të ardhura minimale të larta për pjesëmarrësit e mundshëm në krahasim me vendet e tjera.

Aplikantët duhet të dëshmojnë një pagë mujore prej të paktën 3,500 euro pas zbritjes së taksave. Nëse atyre u bashkohet bashkëshorti, atëherë fitimi minimal mujor rritet në 4200 euro. Nëse jeni të interesuar, do t’ju duhet një pasaportë e vlefshme, sigurim shëndetësor dhe një dosje të pastër kriminale.

Sa kohë do të lejohen nomadët dixhitalë të qëndrojnë në Greqi?

Viza është e vlefshme për një qëndrim deri në 12 muaj, pas së cilës pjesëmarrësit mund të zgjedhin të aplikojnë për një leje nomad dixhitale. Leja dixhitale nomade mund të rinovohet më pas çdo dy vjet për dy vjet të tjera, sipas faqes së internetit workfromgreece.gr.

A ka ulje taksash për nomadët dixhitalë në Greqi?

Sipas skemës nomadë dixhitalë, mbajtësit e vizave dhe lejeve kanë të drejtën e një lehtësimi tatimor prej 50 % për një maksimum prej shtatë vjetësh.

Sa kushton aplikimi?

Kandidatët duhet të paguajnë 75 euro për aplikimin për vizë nomade dixhitale.

Si mund të aplikoni për vizën nomade dixhitale të Greqisë?

Do t’ju duhet të paraqisni një numër dokumentesh për t’u kualifikuar për vizën nomade dixhitale të Greqisë. Kjo përfshin një kontratë pune nga një punëdhënës jashtë Greqisë ose, për punëtorët e vetëpunësuar, vërtetimin e të ardhurave, të tilla si fletëpagesat ose kontratat.

Kandidatët mund të drejtohen pranë autoritetit konsullor grek në vendin ku jetojnë për një aplikim të shpejtë. Ju duhet të caktoni një takim personalisht dhe të siguroheni që të keni me vete të gjitha provat dhe dokumentet e nevojshme.