Gjykata e Strasburgut ndëshkon shtetin shqiptar me një gjobë prej 15 mijë euro për rastin e Arben Strazimirit

Rasti i Strazimirit kundër Shqipërisë kishte të bënte me ndalimin e një burri, i cili ishte liruar nga përgjegjësia penale për shkak të sëmundjes mendore, por që vend që të ishte në një institucion mjekësor ishte në burg, shpjegohet në vendim.

Pas këtij rasti gjykata konstatoi në veçanti që kishte pasur një dështim të gjatë nga autoritetet shqiptare për të ngritur një institucion të posaçëm mjekësor për të sëmurët mendorë të cilët ishin privuar nga liria në forca e trajtimit të detyrueshëm të urdhëruar nga gjykata. Kjo ishte në kundërshtim me statutin e saj të brendshëm detyrimet dhe treguan një problem strukturor.

Arben Strazimiri, është një shtetas shqiptar, i lindur në 1973. Ai është ndaluar që nga viti 2011 në Spitalin e Burgjeve në Tiranë.
Z. Strazimiri u arrestua në vitin 2008 për tentativë vrasjeje me paramendim, por Gjykata e Rrethit Tiranë konstatoi se ai nuk mund të mbahej përgjegjës penalisht për veprimet e tij për shkak të problemeve mendore dhe urdhëroi trajtim të detyrueshëm spitalor në një institucion mjekësor. Ai u dërgua për herë të parë në burgun e Krujës në 2009 dhe më pas u transferua në Spitalin e Burgjeve në Tiranë në 2011.

Që atëherë gjykatat vendase kanë rishikuar gjendjen e Z. Strazimiri në disa raste, duke vërtetuar se ai ishte akoma një rrezik për veten e tij dhe për të tjerët dhe se familja e tij nuk ishte në gjendje të sigurojë kushtet e duhura për t’u kujdesur për të nëse ai ishte i lirë. Prandaj gjykatat urdhëruan vazhdimin e trajtimit të detyrueshëm spitalor në një institucion mjekësor, i cili kryesisht përbëhet prej tij duke marrë ilaçe psikotrope”, thuhet më tej në vendim.

Ai e kundërshtoi paraburgimin e tij të vazhdueshëm në gjykatë në 2014, duke argumentuar se, meqenëse nuk ishte as i dënuar as i ndaluar në pritje të gjykimit, vendosja e tij në një institucion penal ishte në kundërshtim me ligjin e brendshëm dhe se ai duhet të mbahet në një institucion të veçantë mjekësor, siç është urdhëruar nga gjykatat. Ai gjithashtu u ankua se trajtimi mjekësor i tij dhe kushtet e ndalimit të tij ishin të pamjaftueshme.

Vendimi shpjegon më tej se: Gjykata konstatoi se legjislacioni shqiptar nuk parashikonte të drejtën e kompensimit për ndalimin e paligjshëm të individëve në situatën specifike të Z. Strazimiri. As Qeveria nuk kishte paraqitur ndonjë praktika gjyqësore vendase për të provuar ndryshe.

Thënë të gjitha këto Gjykata vendosi që Shqipëria duhet t’i paguajë Strazimirit 15,000 euro si dëmshpërblmim dhe 2,500 euro shtesë në lidhje me kostot dhe shpenzimet.