Gerti Shella: Fiskalizimi, të paguash kur lëshon faturë, efekti i kundër ia asaj që pritej

Lëshimi i faturës elektronike me fillimin e fiskalizimit po sjell edhe panoramën  e parë të situatës, edhe pse kana kalar vetëm 13 nga hyrja në fuqi e tij. Edhe pse është premtuar nga ana e qeverisë se nuk do të ketë rritje të kosotove të biznesit për lëshimin e faturave elektronike, në fakt lista e çmimeve për shërbimet ofrohet nga ana e atyre që kanë shprehur intersin. Gerti Shella, gazetar, është shprehur se reformat e bëra në sistemin fiskal po jep efeket të kundërt.

Ai është shprehur: “80 euro për të lëshuar 50 fatura, 120 euro për të lëshuar 100! Erdhi koha që edhe për të lëshuar faturën e biznesit tënd duhet të paguash…madje një kompani private (me licence qeveritare)”

Sipas Shellës, pas një emali promocion që i mbërriti në adresën e emialit kërkoi të njihje me listën e çmimeve. “Kërkova të njihem me listën e çmimeve për “bllokun” e faturës elektronike. Faza e parë e fiskalizimit online ka filluar në 1 janar 2021 dhe detyron entet publike të pranojnë vetem fatura elektronike. Faza e dytë fillon pas disa muajsh ku biznes me biznes do faturohen vetëm eletronikisht. Faza e tretë është parashikuar të jetë në fund të vitit dhe mbulon transaksionet “biznes – individ. Shiheni dhe vetë dhe thoni si ndjeheni! …A mendoni se dixhitalizimi po e lehtëson jetën dhe bisnesin tuaj apo e KUNDERTA.

Më poshtë është edhe lista e çmimeve për faturat dixhitale.