Gara për kreun e BKH. Cilët janë emrat e kandidatëve të përzgjedhur

Vijon gara për zgjedhjen e Drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Mësohet se Komisioni i Përzgjedhjes ka përfunduar vlerësimin e testit të aftësive fizike, testit të arsyetimit logjik dhe të aftësive për të shkruajtur raporte dhe ka llogaritur pikët totale për secilin kandidat, për të identifikuar kandidatët më të mirë për këtë post, që do të marrin pjesë në fazat e tjera të përzgjedhjes.

Më poshtë jepet lista e kandidatëve që do të ftohen të marrin pjesë në fazat e mëtejshme të përzgjedhjes:

Aida Veizaj

Ardian Çipa

Artur Beu

Ervin Hodaj

Gentjan Shehaj

Lindita Nushi

Idajet Faskaj

Ylli Pjetërnikaj

Drejtues i Prokurorisë së Posaçme