Fëmijët e tmerruar: Si t’i ndihmoni që të kalojnë frikën nga tërmeti

Të mëdhenj e të vegjël u tmerruan nga ky tërmet, por nëse një adult mundet në një mënyrë apo në një tjetër ta qetësojë veten, një fëmijë ka nevojë që së pari të ketë prindërit në gjendje t’u ofrojë ndihmë fëmijëve.

Në mënyrë që të mund t’u vini ne ndihme fëmijëve duhet të keni parasysh që:

1-Duhet të ruani rutinën e tyre.

2- Mos i lejoni të kenë akses në media.

3-Ruani qetësinë.

4- Qëndrojini pranë