Çfarë ndikimi kanë variantet e reja të virusit COVID-19 në vaksina?

Vaksinat COVID-19 pritet të ofrojnë të paktën një mbrojtje kundër varianteve të reja të virusit sepse këto vaksina shkaktojnë një përgjigje të gjerë imune që përfshin një sërë antitrupash dhe qelizash. Prandaj, ndryshimet ose mutacionet në virus nuk duhet t’i bëjnë vaksinat plotësisht joefektive. Në rast se ndonjë nga këto vaksina rezulton të jetë më pak efektive kundër një ose më shumë varianteve, do të jetë e mundur të ndryshohet përbërja e vaksinave për t’u mbrojtur nga këto variante.

Të dhënat vazhdojnë të mblidhen dhe analizohen për variantet e reja të virusit COVID-19. OBSH po punon me studiues, zyrtarë shëndetësorë dhe shkencëtarë për të kuptuar se si këto variante ndikojnë në sjelljen e virusit, përfshirë ndikimin e tyre në efektivitetin e vaksinave, nëse ka.  

Ndërsa ne po mësojmë më shumë, ne duhet të bëjmë gjithçka të mundshme për të ndaluar përhapjen e virusit në mënyrë që të parandalojmë mutacionet që mund të zvogëlojnë efikasitetin e vaksinave ekzistuese . Për më tepër, prodhuesit dhe programet që përdorin vaksinat mund të duhet të përshtaten me evolucionin e virusit COVID-19: për shembull, vaksinat mund të kenë nevojë të përfshijnë më shumë se një lloj kur janë në zhvillim, mund të kërkohen injeksione nxitëse dhe ndryshime të tjera të vaksinës mund të jetë e nevojshme. Provat gjithashtu duhet të dizajnohen dhe mirëmbahen për të lejuar vlerësimin e çdo ndryshimi në efikasitet, dhe duhet të jenë të shkallës dhe diversitetit të mjaftueshëm për të mundësuar interpretimin e qartë të rezultateve. Studimet e ndikimit të vaksinave teksa ato vendosen janë gjithashtu thelbësore për të kuptuar ndikimin e tyre.

Çfarë po bën OBSH për të monitoruar dhe kuptuar ndikimin e varianteve të virusit në efikasitetin e vaksinave COVID-19?

OBSH ka ndjekur mutacionet dhe variantet që nga fillimi i shpërthimit të COVID-19. Rrjeti ynë global laboratorik SARS-CoV-2 përfshin një Grup Punues të dedikuar për Evolucionin e Virusit, i cili synon të zbulojë shpejt ndryshimet e reja dhe të vlerësojë ndikimin e tyre të mundshëm.

Grupet kërkimore kanë kryer renditje gjenomike të virusit COVID-19 dhe i kanë ndarë këto sekuenca në bazat e të dhënave publike, përfshirë GISAID . Ky bashkëpunim global i lejon shkencëtarët të gjurmojnë më mirë sesi po ndryshon virusi. OBSH rekomandon që të gjitha vendet të rrisin renditjen e virusit COVID-19 aty ku është e mundur dhe të ndajnë të dhëna për të ndihmuar njëri-tjetrin të monitorojë dhe t’i përgjigjet pandemisë në zhvillim.

OBSH ka krijuar gjithashtu një Kuadër të Monitorimit dhe Vlerësimit të Rrezikut SARS-CoV-2 për të identifikuar, monitoruar dhe vlerësuar variantet shqetësuese. Ai do të përfshijë komponentë si mbikëqyrja, hulumtimi mbi variantet shqetësuese dhe vlerësimi i ndikimit në diagnostikim, terapi dhe vaksina. Korniza do të shërbejë si një udhëzues për prodhuesit dhe vendet për ndryshimet që mund të jenë të nevojshme për vaksinat COVID-19.

Si mund të parandalojmë variantet e reja të ardhshme të virusit COVID-19?

Ndalimi i përhapjes në burim mbetet kyç. Masat aktuale për të zvogëluar transmetimin – përfshirë larjen e shpeshtë të duarve, mbajtjen e maskës, distancimin fizik, ajrosjen e mirë dhe shmangien e vendeve të mbushura me njerëz ose ambiente të mbyllura – vazhdojnë të punojnë kundër varianteve të reja duke zvogëluar sasinë e transmetimit viral dhe për këtë arsye edhe duke zvogëluar mundësitë që virusi të ndryshoj.

Shkallëzimi i prodhimit të vaksinave dhe përhapja e vaksinave sa më shpejt dhe gjerësisht të jetë e mundur do të jenë gjithashtu mënyra kritike për të mbrojtur njerëzit para se ata të ekspozohen ndaj virusit dhe rrezikut të varianteve të reja. Prioritet duhet t’i jepet vaksinimit të grupeve me rrezik të lartë kudo për të maksimizuar mbrojtjen globale kundër varianteve të reja dhe për të minimizuar rrezikun e transmetimit. Për më tepër, sigurimi i qasjes së barabartë në vaksinat COVID-19 është më kritike se kurrë për të adresuar pandeminë në zhvillim. Ndërsa më shumë njerëz vaksinohen, ne presim që qarkullimi i virusit të ulet, i cili më pas do të çojë në më pak mutacione.

Pse është e rëndësishme të vaksinoheni edhe nëse ka variante të reja të virusit?

Vaksinat janë një mjet kritik në betejën kundër COVID-19, dhe ka përfitime të qarta të shëndetit publik dhe shpëtimit të jetës nga përdorimi i mjeteve që kemi tashmë. Ne nuk duhet të shtyjmë vaksinimin për shkak të shqetësimeve tona për variantet e reja dhe duhet të vazhdojmë me vaksinimin edhe nëse vaksinat mund të jenë disi më pak efektive kundër disa prej varianteve të virusit COVID-19. Ne duhet të përdorim mjetet që kemi në dorë edhe kur vazhdojmë t’i përmirësojmë ato mjete. Ne të gjithë jemi të sigurt vetëm nëse të gjithë janë të sigurt.