BIRN: Detyrimet për pagat, përmbarimi bllokon llogarinë e thesarit të Prokurorisë së Përgjithshme

Prokuroria e Përgjithshme dhe SPAK kërkuan një zgjidhje nga Kuvendi për ngërçin e rritjes së pagave të magjistratëve, që sipas tyre po bllokojnë funksionimin normal të këtyre institucioneve.

Prokuroria e Përgjithshme u ankua të premten në Kuvend se i është bllokuar llogaria e thesarit nga përmbaruesit, si shkak i moshlyerjes së detyrimeve për shtesat e pagave të punonjësve sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Luan Abazi, sekretari i Përgjithshëm i Prokurorisë së Përgjithshme, i tha Komisionit Parlamentar të Ligjeve se “kemi qenë shumë në vështirësi për të kryer veprime financiare me thesarin, sepse nga ana e përmbaruesve është bllokuar thesari”.

Gjatë prezantimit të buxhetit të ri, Abazi kërkoi nga qeveria që të marrë masa për këtë çështje, pasi sipas tij, “vazhdojnë proceset gjyqësore dhe gjykata në mënyrë sistematike po jep vendime në favor të tyre”.

“Nga ana jonë është njohur detyrimi për të gjithë punonjësit, kjo është bërë për të kursyer shpenzimet gjyqësore dhe ato të përmbarimit,” shtoi ai, duke e vlerësuar situatën si shumë problematike.

“T’i kërkohet Ministrisë së Financave që të vendosë që ky detyrim që kemi të likuidohet menjëherë, sepse prokuroria është në vështirësi të përditshme për të kryer veprime në funksionin kushtetues që ka,” këmbënguli ai.

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese i shpallur një vit më parë u njeh një shtesë page prej 14 mijë lekësh të gjithë magjistratëve që nga viti 2019, por qeveria ka bërë një vesh të shurdhër për alokimin e fondeve për zbatimin e tij.

Të njëjtin shqetësim ngriti dhe Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, gjatë dëgjesës në këtë komision të premten.

Armand Shini, drejtor i Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në SPAK tha se “struktura po përballet me vendime gjyqësore që janë në ekzekutim dhe shpenzime gjyqësore, përmbarimore”, duke kërkuar që të gjendet një zgjidhje.

Sipas tij, efekti financiar i këtyre detyrimeve arrin në 130 milionë lekë për këtë institucion.